18.03.2018 | Sylt

33,3 km Netto AK
Thomas Szlagowski 02:51:40 5/M55
Friedhelm Stemberg 03:49:24 55/M55
Kim Eisele 03:33:03 5/W30
Petra Lührs 03:44:17 5/W60
Kirsten Eisele 03:55:34 18/W55Galerie